Vyrábame pružiny lepšie

Dobré pružiny sú jemné

Slovo subtil znamená jemný a detailne prepracovaný; ale je aj synonymom pre vysoko diferencovaný prístup. Subtil môže byť niekedy komplikované a zložité. Ale na konci je vždy dôvtipné riešenie - a to svedčí o veľkej svedomitosti...

Nie náhodou má firemná skupina Subtil-Group tento viacvýznamový výraz vo svojom názve. Predstavuje portfólio produktov a služieb, pri ktorých sa názov stal programom: Viac ako 350 kvalifikovaných zamestnancov v troch lokalitách vyrába technické pružiny všetkého druhu, ako sú: tlačné pružiny, ťažné pružiny, skrutné pružiny, vodiace/aretačné puzdrá ako aj tvarované výrobky z drôtu, výlisky a ohýbané diely a celé konštrukčné celky najvyššej kvality.

Spoločne s našimi silnými partnermi z oblasti zásobovania surovinami či zušľachťovania ako je napr. povrchová úprava a ďalšími poskytovateľmi služieb, ktoré zdokonaľujú naše výrobky ponúkame našim zákazníkom asi najviac diverzifikované spektrum výkonov takpovediac „z jednej ruky“.

S inovatívnymi výrobnými metódami a neustálym zlepšovaním výrobných procesov dokážeme ešte aj dnes, deň čo deň, nadchnúť našich zákazníkov zo všetkých oblastí hospodárstva - a s vysokou mierou flexibility a vysokými štandardami kvality spoločne dokážeme naďalej udržiavať našu konkurencieschopnosť na globálnych trhoch.

Subtil nielen dnes, ale aj zajtra ... a stále.

Naše lokality

Lade Karte

Časť našich trhov

Kvalita a inovácie - po celom svete

 • Energetická technika

  Energetická technika

  Ochrana nášho životného prostredia, hospodárne využívanie našich zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, zelená energia ....

  viac informácií
 • Meracia a regulačná technika

  Meracia a regulačná technika

  s našimi produktmi v nainštalovaných komponentoch prispievame aj my k tomu, aby zariadenia a ich komponenty alebo ich napájanie vždy presne a spoľahlivo…

  viac informácií
 • Lekárska technika

  Lekárska technika

  Niektoré komponenty z našej firmy môžu zachraňovať ľudské životy...

  viac informácií
 • Strojárstvo

  Strojárstvo

  Často sú to malé funkčné časti, ktoré sú veľkou pomocou konštruktérov...

  viac informácií
 • Domáce spotrebiče

  Domáce spotrebiče

  Pri prepínaní, riadení a prevádzke spotrebičov je vysoká životnosť a prevádzková bezpečnosť faktorom úspechu pre značkové výrobky...

  viac informácií
 • Technické zariadenie a vybavenie budov

  Technické zariadenie a vybavenie budov

  Naše výrobky tak nájdete v zásuvkách, svetelných spínačoch, ovládacích prvkoch, osvetľovacích a komunikačných systémoch ako aj v sanitárnych zariadeniach…

  viac informácií
 • Elektrotechnický priemysel

  Elektrotechnický priemysel

  Vyrábame tlačné pružiny, výlisky a ohýbané diely a vodivé kontakty pre rad aplikácií v elektrotechnike..

  viac informácií
 • Automobilový dodávateľský priemysel

  Automobilový dodávateľský priemysel

  Naše blokovacie strmene (ohýbané výrobky z drôtu) sa integrujú takmer do všetkých populárnych modelov osobných automobilov v oblasti vzdušných a kvapalinových…

  viac informácií