<p><strong>Záväzná kvalita</strong></p>

Záväzná kvalita

Elektrotechnický priemysel

Vyrábame tlačné pružiny, výlisky a ohýbané diely a vodivé kontakty pre rad aplikácií v elektrotechnike. Naše výrobky ako sú kontaktné pružiny, kontaktných kolíky, svorky a upínacie varianty ako aj kompletné zostavy, nájdete napríklad v mnohých poistkách, núdzových a iných, čiastočne životne dôležitých vypínačoch, moduloch v oblasti elektroinštalácie.

Či už sa naše produkty používajú v malých elektromotoroch pre pohon spotrebičov alebo nájdu využitie v transformátoroch a transformačných staniciach pre zásobovanie energiou - naši zákazníci sa môžu na nás vždy spoľahnúť.