<p><em></em></p><p><strong>Kvalita je zriedka náhodná - a preto naše nároky</strong></p>

Kvalita je zriedka náhodná - a preto naše nároky

Testujeme naše produkty. A to systematicky.

Z našich lokalít zásobujeme známe spoločnosti po celom svete s miliónmi produktmi denne.

Aby sme dlhodobo mohli garantovať vysokú kvalitu, integrovala firemná skupina Subtil komplexný systém riadenia, ktorý zahŕňa kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť.

Cieľom tohto systému je - dokázateľne zabezpečiť, aby požiadavky na výrobky boli splnené tak ako stanovujú procesy a to od dopytu až po dodanie. Napokon, dlhodobý obchodný úspech je zaručený len na základe vysokej úrovne spokojnosti zákazníkov. Z tohto dôvodu sa v našom systéme deň čo deň angažujú všetci zamestnanci.

K zabezpečeniu spokojnosti zákazníka patrí:

 • ERP podporované plánovanie termínov pre výrobu a dodávku
 • Vzorkovanie podľa požiadavky zákazníka
 • Dôsledné predbežné plánovanie kvality už vo fáze projektovania
 • CAQ podporované plánovanie kontrol od príjmu tovaru až po výstup
 • Štatistické spracovanie nameraných hodnôt pre riadenie výroby
 • Podpora modernými monitorovacími meracími prostriedkami

K nami používaným meracím a skúšobným zariadeniam patria:

 • Elektronické kontrolné váhy
 • Torziometer
 • Profilové projektory
 • Optoelektronické meracie systémy
 • Stroje na skúšanie materiálov
 • Prístroje na meranie hrúbky vrstvy (röntgenovo-fluorescenčné)
 • Meracie prístroje pre elektrické odpory
 • Test životnosti

Vďaka rýchlym informačným systémom môžeme priamo ovplyvňovať výrobný proces. Slabé miesta môžeme identifikovať v zárodku a včas prijať preventívne opatrenia.

Skutočnosť, že sme našimi odberateľmi z mnohých priemyselných odvetví označený ako "kvalifikovaný dodávateľ" a klasifikovaný ako A-dodávateľ, svedčí o našom vysokom štandarde. Považujeme to za našu povinnosť a výzvu do budúcnosti.