Impresum + vylúčenie záruky

podľa § 5 nemeckého zákona o telemédiách (TMG):

Federnfabrik Subtil GmbH
Holzweg 19-21
35447 Reiskirchen-Ettingshausen
GERMANY

Zastúpenie:
Konateľ Thomas Subtil

Kontakt:
Telefon: +49 (0)6401 / 9149-0
Telefax: +49 (0)6401 / 9149-99

Záznam v registri:
Zapísaná v obchodnom registri. Registrový súd: Gießen Registrové číslo: HRB 766

Identifikačné číslo pre DPH:
Daňové identifikačné číslo pre DPH v súlade s § 27a nemeckého zákona o dani z obratu:
DE 112606952


Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 ods.1 TMG zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Podľa §§ 8 až 10 TMG nie sme však ako poskytovateľ služieb povinní sprostredkované alebo uložené cudzie informácie monitorovať, prípadne ich skúmať, či nevykazujú znaky nezákonnej činnosti. Povinnosť odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostáva nedotknutá. Záruky, ktoré sa na to vzťahujú, je však možné poskytnúť až od momentu zistenia konkrétneho porušenia zákona. Po oznámení príslušného porušenia zákona okamžite odstránime takýto obsah..

Zodpovednosť za odkazy

Naše stránky obsahujú odkazy na externé webové stránky tretích strán, ktorých obsah nemôžeme ovplyvniť. Z tohto dôvodu nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase ich prepojenia preverené z hľadiska eventuálneho porušenia zákona. Obsah, ktorý by bol v rozpore so zákonom, nebol v čase prepojenia zistený. Stála kontrola obsahu odkazovaných stránok je však bez konkrétneho oporného bodu porušenia zákona neúnosná. Po oznámení o porušovaní zákona okamžite odstránime odkazy takéhoto druhu.

Autorské právo

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Kopírovanie, editovanie, distribúcia a akýkoľvek druh ich využitia mimo hraníc autorského práva vyžadujú písomný súhlas príslušného autora príp. zhotoviteľa. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné a nekomerčné použitie. Ak obsah na tejto stránke nebol vytvorený prevádzkovateľom, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Ako taký je označený najmä obsah tretích strán. Ak by ste si napriek tomu všimli porušenie autorského práva, žiadame, aby ste nás na to upozornili. Po oznámení o porušovaní zákona okamžite odstránime obsah takéhoto druhu.