Naše životné prostredie

Ochrana životného prostredia a starostlivosť o prírodné zdroje sú pre nás vysoko prioritnými cieľmi a sú ústrednou súčasťou našej firemnej kultúry. Zaväzujeme sa k trvalo udržateľnému využívaniu zdrojov, ktoré máme k dispozícii.

Dodržiavanie príslušných zákonov a nariadení je pre nás samozrejmosťou a pravidelne školíme našich zamestnancov na starostlivé zaobchádzanie so surovinami ako aj na prevenciu vzniku odpadov akéhokoľvek druhu.

Preto sme zostavili konkrétne smernice pre politiku životného prostredia – ako napr. Smernica pre ekologické konanie všetkých zamestnankýň a zamestnancov ako aj našich partnerov.

Viac informácií o našej environmentálnej politike nájdete v našej koncepcii alebo nám napíšte na: environment@subtil-group.com