<p></p><p><strong>Človek to má rád "čierne na bielom"</strong></p>

Človek to má rád "čierne na bielom"

Pre našich zákazníkov

V našej ekonomickej oblasti existujú dostatočné právne predpisy, ktoré neumožňujú našich obchodných partnerov ani neprimerane uprednostňovať ani ich znevýhodňovať.

Napriek tomu v rámci obchodnej spolupráce stále existujú objektívne žiadosti o jednoznačné a presnejšie definovanie pravidiel.

Aby sme mohli zachovať čo najnižšie náklady pre Vás i pre nás, dávame vám k dispozícii naše podmienky predaja. V nich sú v rámci našich obchodných vzťahov upravené potrebné pravidlá, ktoré sú dôležité pre obojstranne férovú partnerskú spoluprácu.

Tešíme sa na trvalú, dôvernú a partnerskú spoluprácu s vami.

Pre našich dodávateľov

My ako zákazník sa tiež snažíme o dlhodobý a dôverný obchodný vzťah s našimi dodávateľmi. Vzhľadom k tomu, že nie vždy sa dokážeme vyhnúť tomu, aby nás zo strany našich zákazníkov neobmedzovali právne predpisy, radi by sme jednoznačne a presne zadefinovali niektoré body našej spolupráce s vami.

Aby sme aj tu mohli zachovať čo najnižšie náklady pre vás i pre nás, dávame vám k dispozícii naše podmienky nákupu. V nich sú definované všetky bežné situácie v rámci nášho obchodného vzťahu pre oboch partnerov, ktoré považujeme za dôležité pre férovú a partnerskú spoluprácu.

Tešíme sa na dlhodobú, spoľahlivú a partnerskú spoluprácu s vami.