<p><em></em></p><p><strong>Spĺňať normy je u nás štandardom</strong></p>

Spĺňať normy je u nás štandardom

Certifikácia podľa IATF 16949. A mnohých ďalších noriem.

Náš systém riadenia kvality je certifikovaný podľa IATF 16949

Naša spoločnosť je certifikovaná aj podľa normy životného prostredia ISO 14001 ako aj podľa systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001.

Samozrejme, že dodržiavame aj smernice podľa RoHS, PFOS a REACH a na vyžiadanie radi potvrdíme aj toto.