<p><em></em></p><p><strong>Spĺňať normy je u nás štandardom</strong></p>

Spĺňať normy je u nás štandardom

Certifikácia podľa ISO 9001. A mnohých ďalších noriem.

Náš systém riadenia kvality je certifikovaný podľa DIN EN ISO 9001: 2009. To predstavuje základ, aby sme mohli zohľadniť požiadavky zákazníkov podľa ISO TS 16949.

Cez priebežné revízie systému riadenia je dodržiavanie tejto normy zabezpečené a platí pre všetky objednávky ako minimálna požiadavka.

Požiadavky podľa ISO TS 16949:2009 už boli splnené. Audit podľa IATF 16949:2016 je plánovaný v blízkej budúcnosti. Naša spoločnosť je certifikovaná aj podľa normy životného prostredia STN EN ISO 14001:2016 ako aj podľa systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN OHSAS 18001:2008.

Samozrejme, že dodržiavame aj smernice podľa RoHS, PFOS a REACH a na vyžiadanie radi potvrdíme aj toto.