<p><strong></strong><em><strong></strong></em></p><p><strong>Primerane vyrobené</strong></p>

Primerane vyrobené

Meracia a regulačná technika

Komfortné teplo v zime, príjemný chlad v lete, či už u vás doma alebo v zariadeniach a závodoch dodávateľov elektriny - s našimi produktmi v nainštalovaných komponentoch prispievame aj my k tomu, aby zariadenia a ich komponenty alebo ich napájanie vždy presne a spoľahlivo fungovali.

V tejto oblasti presviedčame vysoko kvalitnými a spoľahlivými, presnými výrobkami z nášho širokého portfólia. Či už tlačné pružiny, kontaktné pružiny alebo iné výlisky; od vykurovacieho termostatu cez spätné ventily alebo rôzne bezpečnostné ventily až po pretlakové ventily - a to aj vo vašom ovládaní vykurovania: Naše výrobky sa už dnes používajú v širokej škále produktov.