<p><strong></strong><em><strong></strong></em></p><p><strong>Plné energií</strong></p>

Plné energií

Energetická technika

Ochrana nášho životného prostredia, hospodárne využívanie našich zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, zelená energia ....

Sme si vedomí našej zodpovednosti voči sebe i budúcim generáciám.

S našimi produktmi prispievame aj my k tomu, aby bol svet každý deň o trochu obývateľnejší.

Či už individuálne kontaktové pružiny, spony, blokovacie strmene a rozmanité varianty svoriek - výrobky firemnej skupiny Subtil nájdete okrem iného v solárnych systémoch, fotovoltaických systémoch, batériách alebo v prvkoch trubkových spojov.

S našimi produktmi sa dokonca stretnete aj vo veterných alebo vodných elektrárňach, v turbínach alebo rozvodných skriniach.