Nenašli ste vhodnú pozíciu?

V našom dynamickom prostredí vznikajú stále nové príležitosti.

Staňte sa súčasťou nášho tímu - lebo len ako tím môžeme byť silní na trhu.

Podporujeme a vyzývame našich zamestnancov, aby plne využívali svoj profesijný a sociálny potenciál a svoju kreativitu pre spoločný úspech.

Pretože len našou tímovou prácou a globálnym myslením zabezpečíme úspech nám a našim zákazníkom.

Oslovilo vás to?

Potom sa tešíme na vašu žiadosť o prácu - nezávisle na lokalite:

SUBTIL Slovakia, s.r.o.
Personálne oddelenie
Priemyselná 2/9056
SK-907 01 Myjava

E-Mail: info@subtil.sk

Bez ohľadu na to, či sa budete uchádzať o pracovné miesto prostredníctvom emailu alebo žiadosti v tlačenej podobe zaslanej poštou, mala by Vaša žiadosť zahŕňať nasledujúce dokumenty:

  • Výstižný sprievodný list
  • Štruktúrovaný/tabuľkový životopis vrátane relevantného obsahu s uvedením kvalifikácie a aktuálnou fotografiou
  • Kópie vysvedčení, výučného listu a / alebo certifikát o ukončení štúdia
  • Kópie pracovných posudkov/osvedčení a pracovných preukazov
  • Kópie osvedčení o ďalšom vzdelávaní

Pri zasielaní žiadosti emailom dodržujte nasledujúce aspekty:

Podklady žiadateľa o zamestnanie posielajte ako prílohu v súbore vo formáte PDF. Prílohu by mal tvoriť pokiaľ možno jeden súbor s výstižným názvom (napríklad: Meno_podklady uchádzača_dátum), ktorého veľkosť neprekročí 5 MB.