<p></p><p><strong>Staňte sa súčasťou nášho tímu</strong></p>

Staňte sa súčasťou nášho tímu

Potrebujeme posily

Každá reťaz je taká silná, ako je silný jej najslabší článok."- Pravdu obsiahnutú v tejto tradičnej múdrosti sme si zobrali k srdcu. S maximálnou starostlivosťou sa venujeme predovšetkým podpore mladých talentov v rámci nášho vzdelávacieho programu a spoliehame sa na cielené opatrenia pre efektívne ďalšie vzdelávanie súčasných zamestnancov v našej spoločnosti.

Ohľadom informácií o voľných pracovných pozíciách sa informujte na telefónnom čísle +421 34 69 99 001 alebo e-mailom na myjava@subtil-group.com

Naše lokality pracovné ponuky náplň práce
SUBTIL Slovakia, s.r.o.
SK 90 701 Myjava
AUTOMATÁR

Bez ohľadu na to, či sa budete uchádzať o pracovné miesto prostredníctvom emailu alebo budete žiadosti v tlačenej podobe zasielať poštou, mala by Vaša žiadosť zahŕňať nasledujúce dokumenty:

  • Výstižný sprievodný list
  • Štruktúrovaný/tabuľkový životopis vrátane relevantného obsahu s uvedením kvalifikácie a aktuálnou fotografiou

Pri zasielaní žiadosti emailom dodržujte nasledujúce aspekty:

Podklady žiadateľa o zamestnanie posielajte ako prílohu v súbore vo formáte PDF. Prílohu by mal tvoriť pokiaľ možno jeden súbor s výstižným názvom (napríklad: Meno_podklady uchádzača_dátum), ktorého veľkosť neprekročí 5 MB.