<p></p><p><strong>Staňte sa súčasťou nášho tímu</strong></p>

Staňte sa súčasťou nášho tímu

Potrebujeme posily

Každá reťaz je taká silná, ako je silný jej najslabší článok."- Pravdu obsiahnutú v tejto tradičnej múdrosti sme si zobrali k srdcu. S maximálnou starostlivosťou sa venujeme predovšetkým podpore mladých talentov v rámci nášho vzdelávacieho programu a spoliehame sa na cielené opatrenia pre efektívne ďalšie vzdelávanie súčasných zamestnancov v našej spoločnosti.

Naše lokality pracovné ponuky náplň práce
SUBTIL Slovakia, s.r.o.
SK 90 701 Myjava
​SKLADNÍK
SUBTIL Slovakia, s.r.o.
SK 90 701 Myjava
TECHNOLÓG
SUBTIL Slovakia, s.r.o.
SK 90 701 Myjava
AUTOMATÁR
SUBTIL Slovakia, s.r.o.
SK 90 701 Myjava
KONŠTRUKTÉR

Bez ohľadu na to, či sa budete uchádzať o pracovné miesto prostredníctvom emailu alebo budete žiadosti v tlačenej podobe zasielať poštou, mala by Vaša žiadosť zahŕňať nasledujúce dokumenty:

  • Výstižný sprievodný list
  • Štruktúrovaný/tabuľkový životopis vrátane relevantného obsahu s uvedením kvalifikácie a aktuálnou fotografiou

Pri zasielaní žiadosti emailom dodržujte nasledujúce aspekty:

Podklady žiadateľa o zamestnanie posielajte ako prílohu v súbore vo formáte PDF. Prílohu by mal tvoriť pokiaľ možno jeden súbor s výstižným názvom (napríklad: Meno_podklady uchádzača_dátum), ktorého veľkosť neprekročí 5 MB.