Rozširujeme sa pre Vás

Myjava,
Rozširujeme sa pre Vás

Len po niekoľkých mesiacoch trvania výstavby sme na jeseň tohto roku slávnostne odovzdali do užívania novú dostavbu v lokalite Myjava. Týmto sme rozšírili našu výrobnoskladovú plochu na Slovensku o ďalších cca 4000 m2.