Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok považujú ochranu vašich osobných údajov za veľmi dôležitú. Vaše osobné informácie považujeme za dôverné a zaobchádzame s nimi v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Naše webové stránky zvyčajne môžete používať bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ sa na našich stránkach zhromažďujú akékoľvek osobné údaje (ako je meno, adresa alebo e-mailová adresa), je to pokiaľ možno vždy na základe dobrovoľnosti. Tieto údaje nie sú bez vášho výslovného súhlasu poskytované tretím osobám.

Upozorňujeme, že prenos dát prostredníctvom internetu (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery.
Dokonalá ochrana dát proti neoprávnenému prístupu tretích strán nie je možná.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre službu Google Analytics

Táto webová stránka využíva nástroje webovej služby Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa tzv. „cookies“. To sú textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu používania tejto webovej stránky. Informácie vygenerované súborom „cookie“ o tom, ako používate túto webovú stránku, sa obvykle prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA.

V prípade aktivácie anonymnej IP-adresy na tejto webovej stránke však Google vašu IP-adresu skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa bude na server spoločnosti Google v USA prenášať vaša úplná IP adresa a skracovať tam. Na objednávku prevádzkovateľa týchto webových stránok využíva Google tieto informácie na vyhodnotenie používania týchto webových stránok a vytváranie reportov o aktivitách na internetových stránkach, aby mohla poskytnúť ďalšie služby spojené s využívaním webových stránok a poskytovaním internetu pre prevádzkovateľov webových stránok. IP-adresa sprostredkovaná v rámci služby Google Analytics vašim prehliadačom sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google.

Ukladaniu súborov cookies však môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nemôžete využívať v plnej miere všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vygenerovaných súborom „cookie“ a údajom vzťahujúcim sa na využívanie tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) na Google ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete tzv.pluging (prídavný modul) prehliadača, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Informácia, vymazanie alebo zablokovanie

Kedykoľvek máte právo bezplatne sa informovať o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účelu spracovania týchto údajov a právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Za týmto účelom ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v impressume.

Cookies

Webové stránky čiastočne využívajú tzv. cookies. Cookies nespôsobujú vo vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a ktoré ukladá váš prehliadač.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú takzvané „session cookies“. Po ukončení práce na našej stránke sú automaticky vymazané. Iné cookies zostávajú uložené v pamäti počítača, kým ich nevymažete. Tieto cookies nám umožňujú, rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o použití cookies a cookies povoliť len v jednotlivých prípadoch, alebo prijímanie cookies pre konkrétne prípady či všeobecne zakázať alebo aktivovať automatické vymazanie súborov cookies pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivácii cookies môže byť funkčnosť týchto webových stránok obmedzená.

Súbory denníka servera

Správca stránok automaticky zbiera a ukladá informácie v tzv. súboroch denníka servera, ktoré váš prehliadač automaticky posiela nám. Patria sem:

  • typ prehliadača / verzia prehliadača
  • používaný operačný systém
  • URL adresa odkazujúcej stránky
  • názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera

Tieto údaje sa nedajú priradiť k jednotlivým osobám. Kompilácia týchto dát s inými dátovými zdrojmi sa nevykonáva. Vyhradzujeme si právo tieto dáta dodatočne preveriť, keď získame konkrétny dôkaz o ich nezákonnom využití.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete dopyt prostredníctvom kontaktného formulára, budú tieto údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré v ňom uvediete, za účelom spracovania vašej žiadosti a pre prípad nasledujúcich otázok u nás uložené. Tieto údaje nebudú poskytované ďalej bez vášho súhlasu.

Odmietnutie reklamných mailov

Použitie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti autorskej tiráže (impressum) na preposielanie reklamy a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne vyžiadané, je týmto zamietnuté. Prevádzkovatelia stránok si vyhradzujú právo podniknúť príslušné právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú nevyžiadané emaily - spam.