Rozširujeme pre vás naše kapacity

Ettingshausen / Königsbrunn / Myjava,
Rozširujeme pre vás naše kapacity

Konjuktúra prebieha uspokojujúco a stav zákaziek robí optimistickými nielen nás. Viaceré oblasti hospodárstva zaznamenávajú potešiteľný rast.

V dôsledku našej fundovanej a prezieravej investičnej politiky sme vždy boli schopní pre vás v krátkom čase dôsledne a trvalo rozšíriť naše výrobné kapacity.

Iba v lokalite Ettingshausen sme od decembra 2016 do júna 2017 doplnili a integrovali šesť nových výrobných zariadení.

V lokalitách Königsbrunn a Myjava sme uviedli do prevádzky 5 nových zariadení.